Lidmaatschappen en contributies

Graag verwelkomen we je als nieuw lid. Hieronder vind je informatie over onze lidmaatschappen en contributies. 

Klik hier voor ons inschrijfformulier

Speciaal voor nieuwe leden hebben we de belangrijkste informatie op een rij gezet in een ABC voor nieuwe leden

Lidmaatschap 2024
Jaarcontributie Kenmerken
Volledig lid *
Senior € 213,50 Kan van 8.00 tot 23.00 uur spelen op de banen.
Jonge senior
18 t/m 23 jaar
€ 127,50 Kan van 8.00 tot 23:00 uur spelen op de banen.
9 t/m 17 jaar € 107,50 Verenigingspakketten
Geldt voor de jeugd vanaf het jaar waarin hij/zij 6 wordt tot het jaar waarin hij/zij 18 wordt!

Inclusief:
- Deelname competitie
- Deelname jeugd clubactiviteiten
- Deelname wekelijks WeTennis tennisinstuif
- Deelname jeugd clubkampioenschappen
Exclusief les!!!

Kan van 8.00 tot 19.00 uur spelen op de banen + eventueel later als er banen vrij zijn.
6 t/m 8 jaar € 68,50
4 t/m 5 jaar gratis Oefenlid
*   Leeftijdsgroepindeling gaat automatisch.
Als je een leeftijd bereikt in het betreffende kalenderjaar, dan val je in die bepaalde groep.
Overige lidmaatschappen
Dalurenlid € 127,50 Dalurenleden kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag spelen van 8.00 tot 18.00 uur. Op woensdag van 8.00 tot 12.00 uur. Behalve aan de clubkampioenschappen, het Open Toernooi en het Openingstoernooi kunnen dalurenleden niet deelnemen aan clubtoernooien en -competities.
Medisch lid € 20 Indien aangemeld vóór 1 januari. Speelt niet vanwege ziekte of blessure.
50% Indien aangemeld vóór 1 mei (na eerste incasso van de helft van de contributie). Speelt niet vanwege ziekte of blessure.
G-tennis € 150 Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden met een verstandelijke beperking. Dit lidmaatschap is inclusief 16 tennislessen van een uur op maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan activiteiten die door de commissie G-tennis georganiseerd worden tussen maart en november. Soms zijn dit aparte activiteiten voor deze groep, soms wordt aansluiting gezocht bij andere clubactiviteiten.
Rolstoeltennis € 111 Speelt overdag
Kennismakingslid € 45 Het is mogelijk om éénmalig een kennismakingslidmaatschap aan te gaan waarbij je 2 maanden gebruik mag maken van de banen.
Lid krijgt geen pasje.
Lid betaalt geen inschrijfgeld.
Zomerlidmaatschap €50 Tijdelijke zomeractie: lidmaatschap van 1 juni t/m 31 augustus.
Kan van 8.00 tot 23.00 uur spelen op de banen en deelnemen aan KNLTB-competities (incl. interne zomercompetitie).
Lid betaalt geen inschrijfgeld.
Overige bepalingen
Inschrijfgeld € 20,00 Dit geldt voor elke nieuw en/of terugkerend lid.
U–pas   Leden met een U-pas krijgen 50% korting op de contributie (mogelijk bij alle lidmaatschappen). Het is mogelijk om (een deel van) de contributie te betalen via je U-pas. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.
Dubbellidmaatschap € 85 Ben je al volledig lid bij een andere Nederlandse tennisvereniging die is aangesloten bij de KNTLB? Dan kun je een extra lidmaatschap bij tc Atalanta afsluiten tegen gereduceerd tarief. Vermeld dit bij inschrijving in het opmerkingenveld.
Gezinskorting   De regeling staat open voor leden die in gezinsverband samenleven op hetzelfde adres. Alleen leden die het gehele jaar lid zijn (en opgenomen zijn in de in februari te versturen factuur), tellen mee voor de regeling. De korting treedt in werking als er ten minste drie bij tc Atalanta tennissende (betalende) leden in het gezin aanwezig zijn. Bij 3 leden bestaat recht op € 12 korting op het totale (gezins)contributiebedrag. Bij 4 personen is dat € 24,00 en bij 5 personen of meer € 36 korting op het totale contributiebedrag op de nota. Lidmaatschappen binnen het gezin op basis van medisch lidmaatschap en 4 tot en met 5 jaar tellen niet mee bij de bepaling van het aantal gezinsleden.
Opzegging   Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar (= contributiejaar) en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap doe je door vóór 1 december een e-mail te sturen naar ledenadministratie@tcatalanta.nl (de opzegging gaat dan in per het daaropvolgende kalenderjaar).
Lid worden gedurende het jaar   Bij lid worden gedurende het kalenderjaar geldt eenmalig de volgende regeling. Bij lid worden tot en met 30 april is de volledige contributie verschuldigd. Vanaf 1 mei betaal je contributie naar rato.
Omzetten lidmaatschap   Tijdens het kalenderjaar kan het lidmaatschap niet omgezet worden naar een ander type lidmaatschap (bijvoorbeeld de omzetting van senior- naar dalurenlid). Omzettingen voor het volgende kalenderjaar (= contributiejaar) kun je vóór 1 december doorgeven via ledenadministratie@tcatalanta.nl,

Lessen bij WeTennis
WeTennis biedt les aan op de banen van de tennisvereniging.
Bij lessen op de banen van tc Atalanta is een lidmaatschap bij tc Atalanta verplicht!

Huishoudelijk reglement
In ons Huishoudelijk reglement is vastgelegd hoe de vereniging is georganiseerd, wat de rechten en plichten zijn van de leden, hoe we komen tot besluitvorming, enz. Klik hier voor details. 

Automatische incasso
De contributie wordt verplicht geïnd via automatische incasso in twee termijnen (in maart en eind mei wordt er geïncasseerd). 

Ledenadministratie
Voor vragen over lidmaatschappen, kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie: Anne Martens en Gijsbert Noordam via email-adres ledenadministratie@tcatalanta.nl. De ledenadministratie voert de bovenstaande regelingen uit. Bijzondere of afwijkende situaties kunnen worden voorgelegd aan het bestuur (penningmeester@tcatalanta.nl).

KNLTB-pas
Je pasje heb je nodig wanneer je deelneemt aan activiteiten die onder auspiciën van de tennisbond worden georganiseerd zoals competities en Open Toernooien. Ook heb je het pasje nodig om op onze eigen accommodatie af te hangen voor vrij spelen en tossen. De KNLTB geeft geen nieuwe pasjes meer uit. Je digitale pas vind je in de ClubApp.

Elektronisch betalen
In het clubhuis kun je alleen pinnen.

Download onze ClubApp
Ben je net lid geworden? Download dan ook onze handige ClubApp!