Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 8 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Lidmaatschap
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso:
* Hierbij machtig ik tc Atalanta om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN-nummer af te
schrijven wegens de jaarlijkse contributie en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger *
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
 
Kennis statuten:
* Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten van tc Atalanta.
 
Persoonsgegevens:
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
Via de website (en persoonlijke login) kan je zelf je privacy-instellingen beheren.
* Ik ga hiermee akkoord
 
Nieuwsbrief:
Ik ga ermee akkoord dat ik periodiek een nieuwsbrief via mijn e-mail ontvang
Opmerking