Lidmaatschappen en contributies

Graag verwelkomen we je als nieuw lid. Hieronder vind je informatie over onze lidmaatschappen en contributies. 

Klik hier voor ons inschrijfformulier

Speciaal voor nieuwe leden hebben we de belangrijkste informatie op een rij gezet in een ABC voor nieuwe leden

Lidmaatschap 2024
Jaarcontributie Kenmerken
Volledig lid *
Senior € 213,50 Kan van 8.00 tot 23.00 uur spelen op de banen
Jonge senior
18 t/m 23 jaar
€ 127,50 Kan van 8.00 tot 23:00 uur spelen op de banen
9 t/m 17 jaar € 107,50 Verenigingspakketten
Geldt voor de jeugd vanaf het jaar waarin hij/zij 6 wordt tot het jaar waarin hij/zij 18 wordt!

Inclusief:
- Deelname competitie
- Deelname jeugd clubactiviteiten
- Deelname wekelijks WeTennis tennisinstuif
- Deelname jeugd clubkampioenschappen
Exclusief les!!!

Kan van 8.00 tot 19.00 uur spelen op de banen + eventueel later als er banen vrij zijn.
6 t/m 8 jaar € 68,50
4 t/m 5 jaar gratis Oefenlid
*   Leeftijdsgroepindeling gaat automatisch.
Als je een leeftijd bereikt in het betreffende kalenderjaar, dan val je in die bepaalde groep.
Overige lidmaatschappen
Dalurenlid € 127,50 Daluur-leden kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag spelen van 8.00 tot 18.00 uur. Op woensdag van 8.00 tot 12.00 uur. Behalve aan de clubkampioenschappen, Het Open Toernooi en het Openingstoernooi kunnen daluurleden niet deelnemen aan andere clubtoernooien en -competities.
Medisch lid € 20 Speelt niet vanwege ziekte of blessure
Aangemeld vóór 1 januari
Lid krijgt geen pasje
50% Speelt niet vanwege ziekte of blessure
Aangemeld vóór 1 mei (na de eerste incasso van de helft van de contributie)
G-tennis € 150 Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden met een verstandelijke beperking. Dit lidmaatschap is inclusief 16 tennislessen van een uur op maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan activiteiten die door de commissie G-tennis georganiseerd worden tussen maart en november. Soms zijn dit aparte activiteiten voor deze groep, soms wordt aansluiting gezocht bij andere clubactiviteiten.
Rolstoeltennis € 111 Speelt overdag
Kennismakingslid € 45 Het is mogelijk om éénmalig een kennismakingslidmaatschap aan te gaan waarbij je 2 maanden gebruik mag maken van de banen.
Lid krijgt geen pasje.
Lid betaalt geen inschrijfgeld.
Overige bepalingen
Inschrijfgeld € 20,00 Dit geldt voor elke nieuw en/of terugkerend lid.
U–pas   Bij alle lidmaatschappen is het mogelijk om aan te geven dat je in het bezit bent van een U-pas bij de ledenadministratie. Dan kunnen zij ervoor zorgen dat (een gedeelte van) het lidmaatschap vanaf deze pas wordt betaald.
Gezinskorting   De regeling staat open voor leden die in gezinsverband samenleven op hetzelfde adres. Alleen leden die het gehele jaar lid zijn (en opgenomen zijn in de in"februari te versturen factuur), tellen mee voor de regeling. De korting treedt in werking als er ten minste 3 bij tc Atalanta tennissende (betalende) leden in het gezin aanwezig zijn. Bij drie leden bestaat recht op € 12 korting op het totale (gezins)contributiebedrag. Bij 4 personen is dat € 24,00 en bij 5 personen of meer € 36 korting op het totale contributiebedrag op de nota. Lidmaatschappen binnen het gezin op basis van medisch lidmaatschap en 4 tot en met 5 jaar tellen niet mee bij de bepaling van het aantal gezinsleden.
Opzegging   Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar (= contributiejaar) en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per E-mail plaats te vinden voor 1 december (de opzegging gaat dan in per het daaropvolgende kalenderjaar).
Lid worden gedurende het jaar   Bij lid worden gedurende het kalenderjaar geldt eenmalig de volgende regeling. Bij lid worden tot en met 30 april is de volledige contributie verschuldigd. Vanaf 1 mei nog 80% van de volledige contributie, vanaf 1 juli nog 50%, vanaf 1 september nog 30% van de volledige contributie.
Omzetten lidmaatschap   Tijdens het kalenderjaar kan het lidmaatschap niet omgezet worden naar een ander type lidmaatschap (bijvoorbeeld de omzetting van senior- naar dalurenlid).

Lessen bij WeTennis
WeTennis biedt les aan op de banen van de tennisvereniging.
Bij lessen op de Atalata-banen is een lidmaatschap bij tc Atalanta verplicht!

Huishoudelijk reglement
In ons Huishoudelijk reglement is vastgelegd hoe de vereniging is georganiseerd, wat de rechten en plichten zijn van de leden, hoe we komen tot besluitvorming, enz. Klik hier voor details. 

Automatische incasso
De contributie wordt verplicht geïnd via automatische incasso in twee termijnen (in maart en eind mei wordt er geïncasseerd). 

Ledenadministratie
Voor vragen over lidmaatschappen, kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie: Liesbeth Montagne en Hugo van Vliet via email-adres ledenadministratie@tcatalanta.nl. De ledenadministratie voert de bovenstaande regelingen uit. Bijzondere of afwijkende situaties kunnen worden voorgelegd aan het bestuur (penningmeester@tcatalanta.nl).

KNLTB-pas
Je pasje heb je nodig wanneer je deelneemt aan activiteiten die onder auspiciën van de tennisbond worden georganiseerd zoals competities en Open Toernooien. Ook heb je het pasje nodig om op onze eigen accommodatie af te hangen voor vrij spelen en tossen. Verlies van je pasje dien je onmiddellijk te melden aan de ledenadministrateurs. Bij hen kun je ook een duplicaat pasje aanvragen; de kosten hiervoor bedragen € 5,00, vooraf te voldoen.

Elektronisch betalen
In het clubhuis kan contant, via een pin betaling of met behulp van je KNLTB-pasje betaald worden. Je kunt via pin een bedrag aan je pas koppelen. Bij verlies van de pas gaat het saldo niet verloren: de registratie van het saldo gaat via de kassa. Terugbetaling van het saldo op de pas is helaas niet mogelijk. Elke pin betaling brengt kosten met zich mee. Daarom is een eenmalige opwaardering van de KNLTB-pas voor de pachter goedkoper dan losse pinbetalingen.

Toegangspasje tennispark
Ieder lid heeft tegen betaling van een borg van € 10,00 recht op een pasje dat toegang geeft tot het kleine buitenhek en de openbare ruimte van het clubhuis. De pasjes worden beheerd en uitgegeven door de toegangspasbeheerder (toegangspasbeheerder@tcatalanta.nl). Na beëindiging van het lidmaatschap ontvangt u bij inlevering van het pasje uw borg terug.

Download onze ClubApp
Ben je net lid geworden? Download dan ook onze handige ClubApp!