tc Atalanta

U bent hier: Home › Lidmaatschappen & contributies 2015.

Lidmaatschappen & contributies 2015.

tc Atalanta kent diverse soorten lidmaatschappen. Het lidmaatschap is exclusief tennisles (alleen G-tennis vormt hierop een uitzondering).

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar (= contributiejaar). Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per E-mail plaats te vinden voor 1 december (de opzegging gaat dan in per het daaropvolgende kalenderjaar). Bij lid worden gedurende het kalenderjaar geldt eenmalig de volgende regeling. Bij lid worden tot en met 30 april is de volledige contributie verschuldigd. Vanaf 1 mei nog 80% van de volledige contributie, vanaf 1 juli nog 50%, vanaf 1 september nog 30% van de volledige contributie. Tijdens het kalenderjaar kan het lidmaatschap niet omgezet worden naar een ander type lidmaatschap (bijvoorbeeld de omzetting van senior- naar dalurenlid).


Inschrijfgeld
Alle nieuwe leden betalen € 20 inschrijfgeld.

Spelerspas
Op de contributienota wordt voor elk lid € 5,00 extra in rekening gebracht. 
Dit bedrag wordt terugbetaald wanneer het pasje op een van de daarvoor bestemde "pasjes-avonden" wordt opgehaald.

Senioren

De contributie voor 2015 bedraagt € 186,00.

Seniorenleden kunnen iedere dag spelen van 08.00 tot 23.00 uur.


Junioren

De contributie voor 2015 bedraagt € 91,00. 

De junior contributie geldt voor leden vanaf 9 jaar tot 18 jaar. In het jaar dat een lid 18 jaar wordt, wordt dat lid per 1 januari van dat jaar senior lid. Juniorleden kunnen iedere dag spelen van 08.00 tot 19.00 uur. Ná 19.00 uur kan alléén gespeeld worden als de baanbezetting dat toelaat; kijk ook in het baanreglement.

Tenniskids

De contributie voor 2015 bedraagt € 71,00. 

De tenniskids contributie geldt voor kinderen vanaf 4 tot en met 8 jaar. In het jaar dat een kind 9 jaar oud wordt wordt het lidmaatschap per 1 januari omgezet in dat van juniorlid. Tenniskids kunnen iedere dag spelen van 08.00 tot 19.00 uur. Ná 19.00 uur kan alléén gespeeld worden als de baanbezetting dat toelaat; kijk ook in het baanreglement.
Kinderen vanaf 4 jaar trainen op een bepaalde wijze met tennisspelletjes, wedstrijdjes, etc. Alles in een vaste vorm, op een kleine tennisbaan, met specifieke ballen en met trainers die op deze wijze les kunnen geven. Er zijn 3 fases te doorlopen. 
Nadere informatie (waaronder de lestarieven) via  en www.tenniskids.nl

Daluurleden

De contributie voor 2015 bedraagt € 106,00. 

Daluurleden kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag spelen van 08.00 tot 18.00 uur. Op woensdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Behalve aan de clubkampioenschappen, Het Open Toernooi en het Openingstoernooi kunnen daluurleden niet deelnemen aan andere clubtoernooien en -competities.


Studenten

De contributie voor 2015 bedraagt € 106,00.

Studenten-leden kunnen iedere dag spelen van 08.00 tot 23.00 uur.

Atalanta leden die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten aan het begin van het kalenderjaar (peildatum 1 januari) een basisbeurs hebben én uitwonend zijn.

Het "Student lidmaatschap" moet voor ieder contributiejaar worden aangevraagd; en wel vóór 1 januari van het betreffende jaar.

Kennismakingslidmaatschap
De contributie voor 2015 bedraagt € 45. Dit  lidmaatschap voor senioren geeft recht  op spelen in de maanden juli en augustus en kan eenmalig worden benut.

Lidmaatschap voor G-tennissers
Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden met een verstandelijke beperking. De contributie voor 2015 bedraagt € 150. Dit lidmaatschap is inclusief 16 tennislessen van een uur op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00. Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan activiteiten die door de commissie G-tennis georganiseerd worden tussen maart en november. Soms zijn dit aparte activiteiten voor deze groep, soms wordt aansluiting gezocht bij andere clubactiviteiten.

Medische leden
De contributie voor 2015 bedraagt € 20,00.
Leden die op grond van een medische oorzaak denken een jaar niet te kunnen tennissen, kunnen van deze regeling gebruik maken. Er kan dan het hele jaar niet worden gespeeld. Verzoeken zullen door het bestuur worden beoordeeld. Het "Medisch lidmaatschap" moet voor ieder contributiejaar worden aangevraagd en wel vóór 1 januari van het betreffende jaar.


U – pas regeling
Leden die in het bezit zijn van een U - pas, krijgen 50% reductie op hun contributie. Voor U-pas leden tot en met 16 jaar bedraagt de korting 100%. De korting geldt niet voor het inschrijfgeld en eventuele tennislessen. Jaarlijks moet een verzoek voor deze reductie bij de ledenadministrateur worden ingediend vóór aanvang van het contributiejaar (dus vóór 1 januari van het betreffende jaar). Tevens dient een kopie van een geldige U-pas te worden opgestuurd.


Regeling gezinskorting
De regeling staat open voor leden die in gezinsverband samenleven op hetzelfde adres. Alleen leden die het gehele jaar lid zijn (en opgenomen zijn in de in februari te versturen factuur), tellen mee voor de regeling. De korting treedt in werking als er ten minste 3 bij tc Atalanta tennissende (betalende) leden in het gezin aanwezig zijn. Bij drie leden bestaat recht op € 12,00 korting op het totale (gezins)contributie-bedrag. Bij 4 personen is dat € 24,00 en bij 5 personen of meer € 36,00 korting op het totale contributie-bedrag op de nota. Lidmaatschappen binnen het gezin op basis van U-pas of medisch lidmaatschap tellen niet mee bij de bepaling van het aantal gezinsleden.

Automatische incasso

De contributie wordt verplicht geïnd via automatische incasso in twee termijnen (eind februari en eind mei wordt er geïncasseerd). 

Voor vragen over lidmaatschappen, kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie; Tijmen van Goor, . De ledenadministrateur voert de bovenstaande regelingen uit. Bijzondere of afwijkende situaties kunnen worden voorgelegd aan het bestuur ().


KNLTB-pas
Je pasje heb je nodig wanneer je deelneemt aan activiteiten die onder auspiciën van de bond worden georganiseerd; competities en Open Toernooien. Ook heb je het pasje nodig om op onze eigen accommodatie af te hangen voor vrij spelen en tossen. Verlies van je pasje dien je onmiddellijk te melden aan de leden­administrateur. Bij hem kunt je ook een duplicaatpasje aanvra­gen; de kosten hiervoor bedragen € 10,00, vooraf te voldoen.


Elektronisch betalen
In het clubhuis kan contant, via een pinbetaling of met behulp van je KNLTB-pasje betaald worden. Je kunt via pin een bedrag aan je pas koppelen. Bij verlies van de pas gaat het saldo niet verloren: de registratie van het saldo gaat via de kassa. Terugbetaling van het saldo op de pas is helaas niet mogelijk.
Elke pinbetaling brengt kosten met zich mee. Daarom is een eenmalige opwaardering van de KNLTB-pas voor de pachter goedkoper dan losse pinbetalingen.


De groene banen bespeelbaar.
De rode banen zijn bespeelbaar 
Zoek in site:
Kalender:
« Juli 2018 »
M D W D V Z Z
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Loginstatus:
Voorwoord
Statuten en beleidsplan
Privacy
Clubgeschiedenis
Donaties
Club van 50
Ereleden
Lidmaatschappen & contributies
Tennislessen
Vrijwilligerswerk
Blessures
Baanindeling en afhangen
Baanreglement
Contact en Route
Clubkampioenen
Foto's
Nieuwsarchief

Ogenblik a.u.b. ...