Het afhangbord

Hieronder hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor het afhangen op een rij gezet.

Afhanginstructie
Naast het afhangbord hangt de afhanginstructie. Er is de keuze tussen “eerste vrije baan” (het systeem wijst een baan aan)  en “baanoverzicht” (je kunt zelf een baan kiezen). Vooraf reserveren is niet mogelijk, je kan alleen direct afhangen.

LET OP: het is niet toegestaan een baan te kiezen waarop nog gespeeld wordt, als er nog andere banen vrij zijn!

Speelduur
Deze is: bij 2 of 3 speler 30 minuten, bij 4 spelers 45 minuten.

Reservering verwijderen
Heb je een verkeerde baan gereserveerd? De reservering kan weer ongedaan gemaakt worden. Dat kan echter alleen worden gedaan, door de speler die als eerste zijn of haar spelerspas heeft gescand.

Bijdubbelen
Bijdubbelen is mogelijk. Ook hier geldt weer, dat hiervoor eerst de pas van de speler die als eerste zijn of haar spelerspas heeft ingevoerd, moet worden gescand.

Downloads: