Dit jaar nog geen blaashal

Lees de brief van het bestuur over de plannen voor een blaashal in combinatie met de keuze voor een baansoort als we de banen gaan vervangen.

Beste leden,

Op de ALV van 24 januari 2019 hebben we jullie geïnformeerd over de plannen voor een blaashal op ons park. Alle leden hebben unaniem het bestuur het vertrouwen gegeven deze plannen uit te werken zodat we per 1 oktober 2019 een blaashal op het park zouden hebben.

Wat was ook al weer de aanleiding voor deze plannen? Het racketcentrum had aangegeven dat zij per 1 oktober 2019 een van de tennishallen gaat vervangen voor padelbanen. Veel van onze leden lessen in de winter in het racketcentrum en er is ook een aanzienlijk aantal dat een baan huurt in de winter.

Om onze leden niet in de kou te laten staan, zijn de plannen ontstaan om in oktober een eigen blaashal te hebben.

Omdat de plannen bij het racketcentrum een jaar vertraagd zijn, hebben wij ook meer tijd dan eerst gedacht. Deze tijd is hard nodig omdat een blaashal ook gevolgen heeft voor de keuze van de baansoort als we de banen gaan vervangen. Een blaashal (over de rode banen) betekent minder beschikbare banen in de winter.

Wij gaan door met de plannen voor de blaashal en de keuze van de baansoort. We hebben nu extra tijd waardoor we nog beter met een zorgvuldig onderbouwd voorstel kunnen komen.

We vragen jullie begrip hiervoor en zullen op de ALV in januari 2020 meer kunnen toelichten op de plannen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van tc Atalanta