Uitnodiging informatiebijeenkomst 1 juli

Graag nodigen we je uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 1 juli 2024 om 20.00 uur over de mogelijke samenwerking met Sportclub Houten en TC Houten.

Tijdens deze informatiebijeenkomst doen wij je uitgebreid verslag over alle gesprekken die wij met TC Houten en Sportclub Houten hebben gevoerd en de mogelijke scenario’s.

Hierbij wordt er ook aandacht besteed aan de situatie van het Hospice. Er zijn door veel leden hierover vragen gesteld en is er gevraagd aandacht te hebben voor het belang van het Hospice. 
Wij (het bestuur en Sportclub Houten) hebben hierover ook gesproken met het Hospice en met de gemeente. Dit waren goede gesprekken met wederzijds begrip en hebben geleid tot een mogelijke oplossing die voor alle partijen kan werken. 

Deze oplossing houdt rekening met de verschillende wensen en belangen én sluit aan bij de door ons al eerder gecommuniceerde uitgangspunten voor een samenwerking namelijk:

  • Voldoende tennisbanen voor de huidige en toekomstige leden van tc Atalanta en TC Houten (bij sluiting van hun locatie);
  • Voldoende indoortennisbanen;
  • Voldoende padelbanen voor de leden van Sportclub Houten én voor die van tc Atalanta;
  • Meer mogelijkheden voor horecafaciliteiten met ruimere openingstijden;

Naar aanleiding van eerdere communicatieberichten en de welbekende wandelgangen, gaan er allerlei verhalen en beelden rond over de mogelijke situatie. Maar zoals wij eerder schreven er is niets besloten!  Wij zijn aan het onderzoeken wat alle wensen en voorkeuren zijn en wat er dan vervolgens mogelijk is. 

Verwacht van ons op de bijeenkomst geen kant-en-klaar plan waarbij alle details helder zijn. Wij nemen je mee in de gesprekken die wij hebben gehad en alle overwegingen die op tafel zijn geweest. Hieruit komt wel een concreet gedachtenlijn, maar deze moet nog nader uitgewerkt worden. 
We willen de plannen en ideeën bij de leden toetsen. Daarmee krijgen we een goed beeld wat jullie willen en kunnen we suggesties en aandachtspunten meenemen. Een beslissing nemen doen we uiteraard nog niet. Dat doen we in een nog later te plannen Bijzondere Algemene Ledenvergadering. 

Kom naar de informatiebijeenkomst op 1 juli en voorzie ons van jouw feedback en input om tot een gewenste situatie te komen!

Je meldt je aan door te klikken op de knop onderaan deze e-mail.

De definitieve locatie voor deze bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.

Bestuur tc Atalanta

Nieuws Overzicht