Starten met tossen op beide clubs

Beste leden van tc Atalanta, zoals misschien bekend gaan tc Atalanta en TCH (Tennisclub Houten) meer samenwerken.

We willen starten met tossen op beide clubs.  

  • Leden van TCH kunnen met ingang van maandag 15 april aansluiten bij het tossen van tc Atalanta. 
  • Leden van tc Atalanta kunnen met ingang van 21 april op zondagochtend van 10.00 tot 12.00 uur meedoen bij TCH. Anders dan bij tc Atalanta is het, voor het tossen bij TCH, noodzakelijk om je uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de zondag aan te melden. Dit om ervoor te zorgen dat er voldoende banen beschikbaar zijn en er op zaterdag een indeling gemaakt kan worden. 

Het tossen bij TCH is als volgt georganiseerd: 

  • We spelen drie rondes van 40 minuten. 
  • Gedeeltelijk op speelsterkte trekken we een kaart (2 tot en met 6).
  • De rode tweeën spelen tegen de zwarte tweeën op baan 2 de drieën op baan 3, et cetera. 
  • Elke ronde worden opnieuw kaarten getrokken.
  • Ieder speler speelt minimaal 2 rondes.

Het kan voorkomen dat we meer deelnemers hebben dan we op de banen kwijt kunnen, in dat geval wordt er geloot. Wie deze keer niet mee kan doen, kan een volgende keer niet opnieuw uitgeloot worden.  

Wil je mee doen? 

Stuur dan een mailtje met je telefoonnummer naar info@tennisclubhouten.nl. Wij zetten jou dan in de TOSS APP-groep.  

Tot ziens! 

Hans van Rheenen

Voorzitter TCH

Nieuws Overzicht