Informatiebijeenkomst over mogelijke samenwerking

Vanaf begin dit jaar zijn we als bestuur in gesprek met TC Houten en Sportclub Houten over een mogelijke samenwerking.

In onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 februari hebben we dit onderwerp al even aangestipt. Nu dat concreter is geworden, vertellen we je er graag meer over.   

Verhuizing Sportclub Houten

Als goede buren zijn we al langer in gesprek om elkaar sterker te maken. Dat is in een stroomversnelling gekomen, omdat Sportclub Houten een optie heeft genomen op een stuk grond nagenoeg grenzend aan ons park op de Kruisboog.   

Samenwerken als directe buren

Samenwerken op beide locaties biedt belangrijke voordelen voor alle betrokken partijen. Vooral om onszelf toekomstbestendig te maken. En daarmee alle leden meer mogelijkheden te geven om te kiezen hoe zij willen sporten.

Wat zijn de voordelen? 

  • Voldoende tennisbanen voor de huidige en toekomstige leden van tc Atalanta en TC Houten (bij sluiting locatie). 
  • Voldoende indoortennisbanen in een blaashal, vaste hal of beide. De huidige capaciteit bij Sportclub Houten gaat immers vervallen. 
  • Voldoende padelbanen voor de leden van Sportclub Houten én die van tc Atalanta.
  • Meer mogelijkheden voor horecafaciliteiten met ruimere openingstijden.
  • Extra mogelijkheden voor leden, zoals eventueel fitness en wellness.

Gemeente Houten is positief

Gezamenlijk hebben we een aantal mogelijke scenario’s onder de loep genomen. Die lopen uiteen van samenwerking op afstand tot samenwerking op beide locaties en ook op beide locaties nieuwbouw realiseren.

De scenario’s zijn besproken met de wethouder en de ambtenaar ruimtelijke ordening van de gemeente Houten. Zij zagen geen belemmeringen. Voor alle betrokken partijen was dat het startsein om de plannen concreter te maken en leden te informeren. 

Kom naar de informatiebijeenkomst

Deze maand organiseren we een informatiebijeenkomst in ons clubhuis. Daarin vertellen we je alles wat we hebben gedaan, welke (nog globale) scenario’s er nu op tafel liggen en hoe we met instemming van de leden tot een gezamenlijke beslissing kunnen komen. Volgende week ontvang je hiervoor een uitnodiging.

Niets ligt nog vast

In de bijeenkomst willen we de plannen en ideeën bij de leden toetsen. Daarmee krijgen we een goed beeld wat jullie willen en kunnen we suggesties en aandachtspunten meenemen. Een beslissing nemen doen we uiteraard nog niet. Dat doen we in een nog later te plannen Bijzondere Algemene Ledenvergadering. 

Mocht je al vragen hebben die niet kunnen wachten tot de bijeenkomst? Laat het ons weten. 

Bestuur tc Atalanta

Nieuws Overzicht