Contributieverhoging 2024

Het bestuur heeft tijdens de ALV voorgesteld om de contributie voor 2024 te verhogen met 7,5%.

Niet omdat het financieel slecht gaat met onze vereniging. Integendeel, we zijn financieel gezond en ook 2023 is afgesloten met een mooi positief resultaat. Dat de laatste contributieverhoging alweer 5 jaar geleden is geweest is daar een bevestiging van. 

De noodzaak van de verhoging ligt in het feit dat op korte termijn (uiterlijk 2 jaar) de mat van de ARC-banen vervangen moet worden. We lagen op koers om deze vervanging uit eigen middelen te financieren, echter zijn de kosten hiervoor, net als veel andere zaken, extreem in prijs gestegen. Zonder contributie is de kaspositie over 2 jaar ontoereikend om de vervanging te bekostigen. De contributieverhoging stelt ons zodoende in staat om zonder externe financiering, wat altijd het streven moet zijn bij regulier onderhoud en vervanging, de ARC-banen te vernieuwen. 

De ALV heeft ingestemd met deze contributieverhoging. Daarbij is afgesproken dat er een werkgroep wordt samengesteld die gaat onderzoeken of ARC de meest geschikte baansoort is of dat er eventueel nog alternatieven zijn. Mocht je het leuk vinden om onderdeel van deze werkgroep te zijn, meld je dan aan bij het bestuur.  

Omschrijving Contributie
Jeugd 6-8 jaar € 68,50
Jeugd 9-17 jaar € 107,50
Jong senior € 127,50
Senioren (daluren) € 127,50
Senioren (vol) € 213,50
Nieuws Overzicht