Maatschappelijke rol tc Atalanta

Zoals ook op de ALV besproken leeft binnen het bestuur al langer het idee om ook maatschappelijk iets bij te dragen, naast het zijn van een mooie tennisvereniging voor onze leden uit Houten en omstreken. 

We hebben ervoor gekozen om lokaal iets uit te kiezen en nationaal een goed doel te steunen. De keuze is gevallen op Veilig Houten. Zij hebben als doel Houten een veiligere gemeente te maken onder andere door het verzorgen van reanimatielessen voor de inwoners. Als er meer inwoners kunnen reanimeren, is de kans op overleving groter. Zeker als zij ook nog aangemeld zijn bij HartslagNu, waardoor zij ook ingezet kunnen worden in geval van een reanimatie. Hoe sneller er begonnen kan worden met reanimeren, des te groter is de kans op overleven.

Na een oproep in de nieuwsbrief en op de website hebben een flink aantal leden zich gemeld om ook de reanimatiecursus te volgen. Wij hebben als vereniging een gedeelte van de kosten voor de cursus op ons genomen. De eerste groep is inmiddels opgeleid. Hiermee wordt het niet alleen in Houten veiliger, maar ook binnen onze vereniging!

Nationaal is de keuze gevallen op het steunen van de stichting ALS Nederland, mede ingegeven door het overlijden aan ALS van een lid van ons Rally Breuer in 2023. Meer weten? Ga dan naar als.nl.

We zullen tijdens onze evenementen die we organiseren op onze vereniging aandacht vragen voor deze ziekte en vragen om vrijwillige donaties. Uitgangspunt bij het steunen van dit goede doel is dat niet de vereniging een financiële bijdrage levert, maar het individuele lid dat naar wens doet. We zullen als tc Atalanta alleen faciliteren door met enige regelmaat aandacht te vragen op verschillende manieren.

Er is tenslotte meer dan alleen tennis ...

Met sportieve groet,

Bestuur tc Atalanta

Nieuws Overzicht