In memoriam Gerard Henkelman

Gisteren bereikte ons het verdrietige nieuws dat Gerard Henkelman, lid van verdienste van tc Atalanta, op maandag 19 februari is overleden.

Gerard is vanaf de start van onze vereniging lid geweest. Zelfs voor de oprichting in 1987 was hij al aan in het tennissen in het Racketcentrum waar hij samen met Danny van Garderen, Dick Smit en Foort de Raad tennisles kreeg van de hr van Eik. Zo ging dat toen, de tennisleraar werd nog met mijnheer aangesproken.
Met dezelfde mannen werd ook competitie gespeeld vanaf het moment dat tc Atalanta opgericht werd. Dit zouden ze zeker 10 jaar blijven doen.

Gerard heeft lang de ledenadministratie gedaan in de tijd dat er nog niet een goed programma voor was. Toen hij de administratie overdroeg aan Adrie van Os heeft deze zich degelijk moeten laten inwerken door Gerard omdat hij er niet goed wijs uit kon worden, terwijl Gerard het een logisch geheel vond.
Ook bij baanonderhoud is Gerard vele jaren actief geweest. Ik zie hem nog voor me tijdens het Open Toernooi, na een wedstrijd de banen weer slepend.

Ondanks dat hij door zijn ziekte niet meer actief kon zijn bij onze vereniging bleef tc Atalanta altijd een speciale plaats houden in zijn leven en sprak hij vol trots over tc Atalanta.
De laatste jaren van zijn leven ging zijn gezondheid nog meer achteruit en had Gerard meer zorg nodig. Het gevolg was dat hij en zijn vouw Ivone niet meer bij elkaar konden wonen in dezelfde kamer in het verzorgingshuis. Gelukkig kon hij wel in het verzorgingshuis blijven en konden ze elkaar blijven zien.

Tc Atalanta is Gerard veel dank verschuldigd voor het vele werk wat hij voor onze vereniging gedaan heeft. Namens het bestuur wens ik Ivone, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies. 

Gerard is 83 jaar geworden.

Sander Komijn

Voorzitter

Nieuws Overzicht