Energiecrisis raakt ook onze club

Vanaf 1 januari krijgen we te maken met fors hogere energietarieven. Onze energiekosten verdriedubbelen ondanks dat we gezien de omstandigheden een goed contract hebben afgesloten. 

Onzekerheid over de mate van overheidssteun

Komen er voldoende steunmaatregelen? Dat is de grote vraag waarop we het antwoord nog niet weten.  Wat we wel weten, is dat de gemeente aan een regeling werkt voor de sport- en cultuursector. Mochten we daarvoor in aanmerking komen, dan zal de bijdrage echter heel beperkt zijn. Verder is de rijksoverheid bezig om een regeling (TEK) uit te werken. De voorwaarden zijn nog onzeker. 

De afgelopen jaren hebben we een financiële buffer opgebouwd, alleen is die primair bedoeld om incidentele tegenvallers op te vangen, ons park netjes te houden en voor toekomstige renovatie van onze ARC-banen. Daarom kunnen we een contributieverhoging voor 2023 helaas niet uitsluiten. Het bestuur gaat er wel alles aan doen om een forse stijging te voorkomen, zodat de extra kosten beperkt blijven en onze leden kunnen blijven tennissen.

Wat hebben we al gedaan?

De afgelopen jaren hebben we al flink geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen:

 • Installatie van ledverlichting in onze 26 lichtmasten en blaashal.
 • Installatie van 78 zonnepanelen op het dak van ons clubhuis. 
 • Ledverlichting in het clubhuis en op het terras en de paden. 
 • Vervanging van de gasgestookte cv en boiler door elektrische apparatuur.
 • Binnenkort willen we de koelapparatuur vervangen door energiezuiniger exemplaren. 
 • We kijken ook kritisch naar de temperatuur in de blaashal en in het clubhuis. 
 • Verder moeten we er samen op letten om de baanverlichting tijdig uit te doen. Vaak zijn ’s avonds laat nog veel banen verlicht waarop niet wordt gespeeld. 

Kostenbeheersing in januari en februari 

In de eerste twee maanden van het jaar spelen we het minst. Ook omdat de banen door vorst en opdooi niet altijd bespeelbaar zijn. Toch proberen we het buitentennis ook in de winter mogelijk te maken. Dit lukt redelijk door extra inspanning van de commissie Baanonderhoud. We zijn de enige in Houten die dat doen, want bij de andere twee verenigingen liggen de banen tijdens deze periode eruit. 

Ondanks dat we relatief weinig spelen, is het energieverbruik in januari en februari altijd hoog. De lichtmasten maken dan de meeste branduren en het clubhuis moet ook warm blijven.  Zoveel mogelijk besparen op energie is daarom nodig. Wat gaan we doen in de eerste twee maanden?

 • Vier gravelbanen blijven gesloten. Dat scheelt de commissie Baanonderhoud in deze winterse periode bovendien veel werk. 
 • Op maandag- en vrijdagavond zijn de buitenbanen en het clubhuis gesloten. Het clubhuis is alleen op vrijdagavond om de week tijdens de wintercompetitie-avonden geopend. 
 • Op zaterdagavond en zondagavond zijn de buitenbanen gesloten.
 • De douches kun je niet gebruiken.
 • Overdag kun je gewoon tennissen. 

Het effect van deze energiebesparende maatregelen gaan we monitoren. Op basis daarvan kunnen we een aantal maatregelen aanpassen of verlengen.

Meedenken om samen te besparen

Het bestuur en de commissies kijken actief wat we nog meer kunnen doen om te besparen. Heb jij goeie ideeën?  Laat het ons weten via secretaris@tcatalanta.nl

We vertrouwen op jullie begrip en medewerking!

Met sportieve groet,

Bestuur tc Atalanta

Nieuws Overzicht