Enquête: padelbanen op eigen park?

Padel is enorm in opkomst en geniet inmiddels grote populariteit. Ons bestuur wil daar graag op inspelen.

Het bestuur begrijpt ook dat een dergelijke stap organisatorisch en financieel gedegen onderzoek, voorbereidingstijd en instemming van de leden vereist.

Een eerste stap hebben we gezet door een werkgroep samen te stellen die informatie heeft ingewonnen over de mogelijkheden. Nu willen we met een korte enquête de animo bij onze leden peilen voor padelbanen op eigen park. 

Naar de enquête

Graag invullen vóór 5 januari 2023. De resultaten krijg je gepresenteerd in de komende Algemene Ledenvergadering.

Nieuws Overzicht