KNLTB Voorjaarscompetitie Senioren 2023

De inschrijving voor de KNLTB Voorjaarscompetitie 2023 is nu geopend.

Inschrijfmogelijkheden

De senioren kunnen zich inschrijven voor dinsdagochtend, donderdagochtend- , vrijdagavond-, zaterdag- en zondagcompetitie (landelijk). Zie onderstaand schema voor de exacte mogelijkheden.

De inschrijving van de jeugd neemt de jeugdcommissie voor haar rekening.

Let op:   

  • De vrijdagavondcompetitie speelt ook in 2023 weer ´om de week´ met 5 speeldagen.
  • Je kunt slechts inschrijven voor één competitiesoort.

Als de bond te weinig ingeschreven teams heeft, kan het zijn dat bepaalde leeftijdscategorieën (bijv. 35+) vervallen. De competitiecommissie schrijft het team dan in een andere categorie in, bijvoorbeeld de 17+ categorie.

Inschrijven kan alleen per team. Vanwege de grote vraag naar competitie is er beperkt plek. Vandaar dat het van groot belang is dat teams voldoende compleet zijn (minimaal 6 personen), zodat zoveel mogelijk leden kunnen genieten van het spelen van competitie.

Wil je je alleen opgeven als beschikbare reserve speler? Vul dit dan bij 'opmerkingen' in op het inschrijfformulier. 

Schrijf je in via het inschrijfformulier en stuur deze naar technischecommissie@tcatalanta.nl

Download inschrijfformulier

De inschrijving voor de Voorjaarscompetitie 2023 sluit vrijdag 2 december.

Indeling

De indeling wordt verzorgd door de competitiecommissie, waarbij de competitiecommissie teams kan wijzigen, weigeren of verplaatsen naar een andere competitiesoort. Vooral op de vrijdagavond is de kans groot dat we niet alle aanmeldingen kunnen honoreren en dat enkele teams door middel van loting niet geplaatst kunnen worden. Deze teams, mits zij voor de helft van het team gelijk zijn gebleven, hebben dan wel voorrang bij de Najaarscompetitie.

De teamvolgorde wordt bepaald volgens de richtlijnen van de KNLTB (op basis van ploeggemiddelde uitgegaan van de actuele rating van de spelers) en niet op basis van ‘oude’ rechten.

VCL

Per competitiedag of -dagdeel wordt één team aangewezen als VCL. 

Kosten

Voor de competities op dinsdag, donderdag en vrijdagavond bedragen de kosten per team € 70.

Voor de teams die op zaterdag of zondag spelen bedragen de kosten per team:

  • € 100 voor die teams die per wedstrijddag 2 blikken nodig hebben.
  • € 125 voor die teams die per wedstrijddag 3 blikken nodig hebben.
  • € 150 voor die teams die per wedstrijddag 4 blikken nodig hebben.

Bardienst

De competitieteams zullen ook weer in de Voorjaarscompetitie een verplichte bijdrage moeten gaan leveren aan de invulling van de bardiensten tijdens de competitieperiode.

Competitiedata en beschikbaarheid

Bij aanmelding van de competitie wordt verwacht dat men ook beschikbaar is op deze dagen. Noteer deze data dus nu alvast in je agenda! 

Met sportieve groet,

Namens de competitiecommissie,

Robbert-Jan, Anja, Ellen en Patrick

Nieuws Overzicht