Laat de baanverlichting niet onnodig aan

Zoals bekend heeft ook onze club met flinke energiekosten te kampen.

Verreweg de grootste energieverbruikers zijn de lampen rond de banen, zeker nu het weer eerder donker wordt. Maar gelukkig kan iedereen een steentje bijdragen aan een lager energieverbruik. Als je van de baan af komt en er speelt niemand na je, doe dan even de lampen uit via het tablet bij de zijdeur. Een kleine moeite met een groot effect!

Nieuws Overzicht