Inschrijven voor winterlessen

U kunt zich weer inschrijven voor de winterlessen van 2022 - 2023.

Het aantal tennislessen in de blaashal zal 20 weken bedragen. Deze lessen zullen in principe altijd doorgaan, ook als de weersomstandigheden slecht zijn. Buiten zullen er maximaal 17 lessen worden verzorgd. Hierbij geldt de standaardregeling met betrekking tot uitval in verband met slecht weer.

De afspraak met het Bestuur is dat er tijdens de avonduren maximaal 2 banen buiten en 2 binnen beschikbaar zijn voor het verzorgen van trainingen. De beschikbare baancapaciteit is dus beperkt.

Zoals je wellicht hebt gelezen in de nieuwsbrief zal Natalia Medvedeva (voormalig WTA 23) komend winterseizoen bij ons les komen geven. Natalia is samen met haar zoon gevlucht uit Oekraïne. Momenteel is zij nog wel actief als coach van het FED-cup team, maar de komende winter zal zij 2 dagen bij ons les komen geven. De lessen zullen gegeven worden in het Engels. Zij volgt op dit moment wel een taalcursus Nederlands en doet haar best om onze taal te leren, maar dit is lastig. Natalia zal in principe alleen senioren en oudere jeugd les gaan geven, dus mocht de Engelse taal een probleem zijn dan graag even aangeven bij de aanmelding.

De tennislessen zullen beginnen in de week van maandag 3 oktober (week 40). 

Nu inschrijven

  • Je komt op de pagina Yourtennis - WeTennis.
  • Klik vervolgens op Inschrijven voor tennisles en log in

Het aantal leden van onze club neemt toe en dit zorgt voor meer aanvragen voor tennisles. Om zoveel mogelijk leden te kunnen laten trainen zullen wij onze uiterste best doen om iedereen een plek te bieden. Als de baancapaciteit het mogelijk maakt, willen wij ook kijken of er voldoende animo is voor training op zaterdagochtend.

Om een goede planning te kunnen maken en alle leerlingen te kunnen plaatsen op tijden die voor iedereen uitkomt, vragen wij u dan ook om zo weinig mogelijk verhinderingen aan te geven. 

Wil je samen met een bekende in de lesgroep, vermeld dit dan in het veld ‘Opmerkingen’. Wij zullen onze uiterste best doen om hiermee rekening te houden. 

Inschrijven kan tot 5 september, maar gezien de situatie met de blaashal (vastleggen trainingsbanen) vragen we je zo snel mogelijk in te schrijven.

Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar stephanie@wetennis.nl.

Met sportieve groet,

Stéphanie Rottier

Nieuws Overzicht