Huishoudelijk reglement

In ons Huishoudelijk reglement is vastgelegd hoe de vereniging is georganiseerd, wat de rechten en plichten zijn van de leden, hoe we komen tot besluitvorming, etc. 

Lees meer

Baanreglement

Om het spelen op ons tennispark in goede banen te leiden is ons baanreglement van toepassing.

Lees meer