Stand van zaken blaashal

We zijn verheugd om jullie te kunnen melden dat er nu een bedrag van € 212.500 binnen is aan participaties in de lening om een blaashal te gaan realiseren op ons park. Dit is 95% van het benodigde bedrag.

De laatste 5%

Uiteraard is het nog steeds mogelijk om mee te doen zodat we met hulp van jullie de laatste € 12.500 ook kunnen financieren. Binnenkort krijgen de deelnemers aan de participatielening een e-mail met het verzoek het bedrag waarvoor ingeschreven is over te maken aan tc Atalanta.

Polyned levert de blaashal

Vorige week zijn de handtekeningen gezet onder het contract en daarmee is de opdracht tot realisatie van de hal een feit. Polyned zal de hal leveren. Een commissie bestaande uit leden van onze vereniging en leden van de commissie blaashal hebben na het vergelijken van de verschillende offertes deze keuze gemaakt. 

Polyned is in ons land de grootste aanbieder van blaashallen. Enkele projecten van hen zijn een blaashal bij hockeyvereniging Laren, een blaashal bij voetbalclub Southampton en ook veel tennisverenigingen hebben een hal van hen staan.

Regelwerk tot oktober

Nu de handtekeningen zijn gezet en de opdracht is verstrekt begint het eigenlijke werk, hoewel we het al niet echt rustig hadden. Er moet tussen nu en oktober veel geregeld worden. Denk aan het aanleggen van een gasleiding voor de verwarming van de hal, tot het helpen bij het plaatsen van 116 ankers in de grond waaraan de hal vastgemaakt wordt. Ook het toegangs- en reserveringsysteem, de spelregels omtrent toewijzing van de banen, tariefstelling, beheer van de hal et cetera moeten op korte termijn bepaald worden.

Er zijn nu 3 deelcommissies geformeerd die elk onder de commissie blaashal vallen. Zij houden zich bezig met de technische zaken, toegang en financiën en de laatste met de bezetting van de hal. 

De hal zal geplaatst worden over de banen 11-12-13. Dit heeft te maken met de aansluiting op de technische installatie en de locatie voor een opbergruimte voor de hal  in de zomerperiode. De oorspronkelijk bedachte ruimte  tussen baan 10-7 is in overleg met de leverancier niet geschikt bevonden. Er is nog getracht extra grond te bemachtigen naast baan 13, achter Fysio Workshop, maar de eigenaar wilde dit niet aan ons verhuren of verkopen omdat zij zelf uitbreidingsplanen hebben.

Enthousiaste vrijwilligers gevraagd

Graag doe ik langs deze weg een beroep op elk van jullie om aan te geven of je ons zou kunnen helpen. Kan zijn om de leverancier en de medewerkers te ontvangen en te helpen met sjouwen gedurende een dag, tot het opbouwen van de hal, dan wel het storten van beton en het maken van een opbergruimte waar de hal in ligt gedurende de zomer. 

Onderschat niet wat er bij komt kijken. Er moet heel veel gedaan worden. Veel wordt er nu door het bestuur bij gedaan, die toch ook gewoon een fulltime baan hebben naast dit alles. Als het goed is krijgen we binnenkort de planning door en hebben we een overzicht van wat er allemaal aan hulp geleverd moet worden. 

Mocht je iets willen/kunnen doen, meld je dan aan via blaashal@tcatalanta.nl. Je kunt ook altijd een van de commissieleden benaderen, te weten Manfred Fielmich, Rindert Westra, Robbert-Jan van den Berg, Richard de Rooij, Hans van der Linde (communicatie) en Sander Komijn. Sander van Schagen en Helm Osse maken ook deel uit van de commissie maar zijn geen lid van tc Atalanta.

Vanaf nu zullen we jullie tweewekelijks meenemen in de vorderingen die we maken en vind je binnenkort alle informatie onder het kopje blaashal op onze website.

Sander Komijn

Voorzitter tc Atalanta

 

Blaashal Overzicht