De aanloop naar een eigen blaashal

Zaterdag 24 april 2021 is het zover. Voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 1 mei a.s. gaan de Commissie Blaashal en het bestuur tijdens een informatiebijeenkomst het voorstel voor een blaashal presenteren.

Aan de plannen is keihard gewerkt. Twee van onze leden die dat met hart en ziel hebben gedaan, vertellen jou graag meer over hun ervaringen en alle verzamelde feiten. In twee interviews vanuit twee perspectieven maken zij het verhaal rond. Gebruik deze informatie om straks al je vragen te stellen. Zo kunnen we samen de juiste beslissing nemen op weg naar een blaashal op ons eigen park vanaf komend winterseizoen.

Van 48 tientjes naar een blaashal op eigen park

“We gaan terug naar november 1985. Drie mannen, Ed van den Heuvel, Dick Nellestijn en Helm Osse, hebben het plan om een tweede tennisvereniging in Houten - naast die van De Doordraaiers - op te richten. Zij organiseren een informatieavond in De Engel en ‘het tientjeslid’ was geboren. Er worden 48 tientjes betaald die later met de eerste contributie zijn verrekend. Daarmee zag Atalanta het eerste levenslicht. Dit is helaas aan mijn neus voorbijgegaan.” 

Aan het woord is Richard de Rooij, voorzitter van de Commissie Blaashal. Hij vertelt ons over de clubhistorie en de innige relatie die we als vereniging altijd al met een tennishal hebben gehad. Lid van tc Atalanta is hij (pas) vanaf 1987.  

Verbondenheid met een tennishal

Richard vervolgt: “Vanaf het moment dat de eerste ballen werden geslagen, was ook het idee om overdekt tennissen mogelijk te maken. Het Racketcentrum kwam en daar zijn we op de buitenbanen gaan spelen. Het idee van een eigen tennishal verdween, het verlangen bleef. Jarenlang hebben in de hal van het Racketcentrum met veel plezier getennist.” 

“Bij het Racketcentrum was de tennishal onlosmakelijk met onze vereniging verbonden. We wisten niet beter. Tot we in 2002 verhuisden naar de huidige locatie aan de Kruisboog. Velen van ons bleven in de hal op het Racketcentrum doorspelen. In de winter dan. Eigenlijk kun je wel stellen dat we altijd al een tennishal hebben gehad, alleen is de afstand iets groter geworden. De Rondweg zat er ineens tussen.” 

Onze vereniging als groot gezin

Richard is trots op onze gezellige vereniging. In waar we voor staan en gaan. “Bij Atalanta hebben we veel betrokken vrijwilligers die overal waar dat nodig is hun schouders onder zetten. Ik zie het als een groot gezin dat goed moet draaien om het samen gezellig te hebben.”

“De vereniging heeft ook veel aandacht besteed aan professionalisering van de organisatie. Van het beheer van het clubhuis door barvrijwilligers naar een professionele pachter. En van een (enorme succesvolle) sponsorcommissie naar de Atalanta Business Club als volgende stap. Om twee sprekende voorbeelden aan te halen.” 

Geen Racketcentrum meer

“In mijn ogen ontbreekt er één belangrijk ding: de mogelijkheid om in de winter altijd te kunnen tennissen, welke weersomstandigheden ook boven je hoofd hangen. Velen zien tennis als een zomersport. Bij de jeugd staat het vaak op de tweede plek, naast voetbal of hockey. Als Dé tennisvereniging van Houten en omstreken willen we daar graag een positieve draai aan geven met een blaashal op ons eigen park. Het is niet alleen handig om overdekt te kunnen spelen als het regent, sneeuwt of vriest, maar ook noodzakelijk voor onze jongste jeugd. Zij trainen nog in het Racketcentrum - tot en met december - dat binnen twee jaar zijn deuren gaat sluiten. En vergeet ook niet de leden die daar zelf een winterbaan huurden. Dat kan inmiddels niet meer.”  

Eigen blaashal als trend 

“Ik ben ervan overtuigd dat een eigen blaashal louter voordelen heeft. Het is niet voor niets, dat de KNLTB een toenemende belangstelling ziet voor een blaashal op eigen park. Veel verenigingen zijn ons dus al (succesvol) voorgegaan. Ook bij tc Atalanta zal een blaashal een flinke bijdrage leveren aan onze missie: een gezellige, bruisende en financieel gezond vereniging waarin ieder lid aan bod komt, dus aandacht is voor zowel recreatief- als wedstrijdtennis. Daar ga ik voor en wil ik heel graag mijn (gravel)steentje aan bijdragen”, aldus besluit Richard met een grote glimlach op zijn gezicht.

De blaashal: van idee naar een concreet plan

“Het was eind 2018. We hoorden dat het Racketcentrum plannen had om een hal op te offeren aan het opkomende padel. Voor ons zou dat een groot probleem zijn. Vooral voor de jeugd die daar les krijgt in de winter. Tijd dus voor actie. In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) stond het punt op de agenda. In de vergadering hebben de leden ons vervolgens groen licht gegeven om een plan voor een blaashal uit te werken”, aldus Manfred Fielmich die vanuit het Bestuur deelneemt in de Commissie Blaashal. Hij vertelt ons hoe de tennisbal vanaf dat moment is gaan rollen richting een blaashal op ons eigen park.

Geboorte van Commissie Blaashal

“Alles was erop gericht om in het najaar van 2019 de beschikking over een blaashal te hebben. Daarvoor hebben we eerst gebrainstormd met een aantal leden om de kansen & bedreigingen en operationele zaken op een rijtje te zetten. Daarna is de leverancier en marktleider Polyned uitgenodigd om de mogelijkheden te bespreken. Zij adviseerden ons om de hal vanwege de grote kans op vochtproblemen over de ARC-banen en niet over de aanstaande gravelbanen te plaatsen.”

“Al in een vroeg stadium hebben we de benodigde Omgevingsvergunning aangevraagd. Vooral om te kijken of de gemeente en de omgeving wilden meewerken aan ons initiatief. Dat bleek mee te vallen. In juli hebben we de vergunning gekregen voor de banen 10 tot en met 13. Met in het achterhoofd dat minder banen altijd mogelijk is.”

“Uiteindelijk bleek het probleem minder urgent, omdat de plannen van het Racketcentrum even in de ijskast werden gezet. Voor ons reden om de realisatie van de blaashal met minimaal 1 jaar op te schorten. Wel is toen de Commissie Blaashal in het leven geroepen om het Bestuur te helpen en adviseren.”

De voordelen van een blaashal

Manfred vervolgt: “De afwegingen die we hebben gemaakt passen in de missie en visie van de vereniging. Daarin zien we mooie kansen voor onze vereniging. Het Racketcentrum stopt er binnen afzienbare tijd mee en we hebben geen signalen dat er in de buurt een doorstart komt. TC Houten heeft daardoor geen onderkomen meer en van De Doordraaiers weten we dat zij voorlopig prima op de huidige locatie zit. Vanuit de gemeente zijn er verder plannen om in de nabijheid van ons park een groot aantal woningen te bouwen. Dat geeft ons mogelijkheden om ons verder te profileren als Dé tennisvereniging in de omgeving. Voor onze financiële positie zijn we bovendien behoorlijk afhankelijk van contributies. Een derde inkomstenbron uit een hal, naast die uit sponsorbijdragen, zou voor de stabiliteit erg welkom zijn.”

“Onze tennisschool is ook belangrijk argument voor een blaashal. In de winterperiode verzorgen onze trainers de lessen in de avonduren op twee ARC-banen. Ga je deze overdekken, dan weet je zeker dat de lessen niet afhankelijk zijn van het weer, dus altijd doorgaan. Een ander voordeel is dat de kosten van de baanhuur in de blaashal lager worden dan in het Racketcentrum. Kosten die volledig worden doorbelast in de prijs van de lessen.”

“Begin 2020 hebben we in een ledenenquête de animo geïnventariseerd. Daaruit bleek dat een behoorlijk aantal leden interesse heeft om een binnenbaan op het eigen park te huren. Als we daar de evenementen die we kunnen organiseren, zoals een wintercompetitie, toernooien, tossen, bedrijfs- en sponsoractiviteiten, bij optellen, zorgen we ervoor dat we het hele jaar voldoende gezellige drukte op ons park hebben.” 

“Als Bestuur hebben we zeker ook aandacht voor de kritische vragen die leden stellen, zoals: Blijven er in de winter voldoende banen beschikbaar om vrij te kunnen spelen? Voor het antwoord zijn we in de afhangdata van de afgelopen twee winters gedoken. Daaruit bleek dat de oude Canada Tenn banen 3 tot 4 maanden niet bespeelbaar waren. Op de drie resterende ARC-banen kon wel worden getennist, die alleen op de dinsdag- en donderdagavonden redelijk bezet waren. Vol was het echter nooit.”   

Drie leveranciers en drie parken 

“Onze nieuwe gravelbanen zijn nu alweer een jaar geleden in gebruik genomen. Het is mooi om te zien dat ze in tegenstelling tot voorgaande jaren nu massaal door vrijwel alle leden worden bespeeld. Deze banen hebben als groot voordeel dat ze bij regen veel sneller beschikbaar zijn. Ook in de wintermaanden. Tel daarbij op dat de onvolprezen commissie Baanonderhoud steeds meer grip krijgt op onze nieuwe banen. Enkele periodes van sneeuw en opdooi uitgezonderd, zijn de gravelbanen eigenlijk vrijwel altijd bespeelbaar. We zijn dus niet afhankelijk van de ARC-banen om in de winter buiten te kunnen tennissen.”

“Om volledig in ons onderzoek te zijn hebben we ook uitgebreid de mogelijkheid voor een hal over de gravelbanen bekeken. Hiervoor hebben we drie leveranciers uitgenodigd. Ook zijn we gaan kijken bij drie parken die klant bij één van deze leveranciers zijn.”

“De eerste stop was een professioneel geëxploiteerd park in Den Haag waar de banen onder andere door de tennistop van Nederland wordt gebruikt. Vrijwel altijd is hier een team aanwezig die het onderhoud verricht. Voor ons is dat geen realistische optie. Een betere vergelijkbare situatie troffen we in ’s Gravenzande aan met een blaashal die er nu anderhalf jaar staat. We schrokken wat we daar zagen. Druppels condens liepen van het plafond en de wanden af. Dat zag je ook goed op de banen. Om dit te beheersen stond de verwarming extra hoog met extra vocht tot gevolg. Een onwenselijke situatie!”

“De laatste stop was om de hoek, in Bunnik bij De Niënhof. Zij plaatsen een hal over traditionele gravelbanen die in de winter altijd onbespeelbaar zijn. Zij verwachten vanwege de aanwezige zandgrond minder vochtproblemen. De hal is voor hen al snel een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Daarom zijn zij ook minder kritisch.” 

“Wat het effect van het vochtklimaat in de hal zou zijn op de kwaliteit van de banen, hebben we uitgebreid met onze leverancier besproken. De vrees bestaat dat door een verminderde doorlatendheid we in de zomerperiode met langdurige plassen op de baan na regenval te maken krijgen. Iets dat we willen vermijden.” 

Voorkeur voor blaashal over drie ARC-banen

“Al snel kwamen we tot de conclusie dat een hal over gravel (onder afschot) te riskant is. Klimaatbeheersing is het grote probleem en daar willen wij onze handen niet aan branden. Daarom blijft de (veilige) voorkeur om een blaashal over de ARC-banen te plaatsen. Alle geraadpleegde experts, inclusief de KNLTB, hebben ons deze keuze bevestigd. Zelf hebben we de proef op de som genomen door in een hal met dezelfde ARC-banen te spelen. Wij vonden zowel de hal als de banen van uitstekende kwaliteit. Het onderhoud in de hal was beperkt.”

“Uit de ledenenquête van een jaar geleden weten we dat ongeveer een derde van de seniorleden interesse heeft om een binnenbaan te huren. Echter in de afgelopen wintermaanden hebben we gezien dat relatief meer leden buiten tennissen. Daarom leek het ons beter om nu met een veiligere 20 à 25% te rekenen in plaats van een derde dat geïnteresseerd is. Onze unanieme voorkeur voor een 3-baanshal sluit daar goed op aan. Daarmee creëren we voldoende ruimte in de hal voor lessen, vrij spelen en de organisatie van evenementen. In de winter blijven er twee ARC-buitenbanen beschikbaar voor vrij spelen. Handig als vanwege vorst de gravelbanen even niet bespeelbaar zijn.”

“Kortom, we zijn ervan overtuigd dat een blaashal een grote bijdrage gaat leveren aan het bruisende leven binnen onze gezellige vereniging. Dat denken we niet alleen zelf, ook hebben we dat teruggekregen van andere verenigingen die inmiddels een blaashal hebben.”

Nieuws Overzicht