Gebruik tennisbanen door niet-leden

Met het gesloten zijn van het clubhuis is het zo dat er veel minder sociale controle is op ons park.

We horen met enige regelmaat dat onze tennisbanen gebruikt worden door mensen die geen lid van onze vereniging zijn, soms in gezelschap van een van onze leden, maar af en toe ook zonder één van hen.

Tennissen op onze banen met iemand die geen lid is mag altijd. We kennen hiervoor een introducé-tarief.

Voor alle duidelijkheid wordt hieronder uitgelegd hoe je een introduce aanmeldt. Je vindt deze uitleg in het baanreglement.

Introducees zijn toegestaan als de baanruimte dit toelaat, dagelijks tot 18.00 uur. De kosten zijn € 7,- voor senioren, en € 3,50 voor jeugdleden. Een introduce meld je uiterlijk een dag tevoren aan via info@tcatalanta.nl, onder vermelding van je naam en je telefoonnummer. Je ontvangt dan een betaalverzoek/Tikkie met de gevraagde datum. De betaling is ook het bewijs dat je mag spelen.

Sta je zelf op de baan en je twijfelt of er getennist wordt door alleen leden, dan kun je altijd kijken of er afgehangen is door hen. Onze leden doen dat tenslotte allemaal. Is dit niet het geval dan graag het gesprek aangaan en aangeven dat zomaar tennissen niet de bedoeling is, maar dat we deze mensen graag welkom heten als nieuw lid bij onze vereniging.

Laten we er met elkaar voor zorgen voor dat onze banen gebruikt worden door hen die daar ook contributie of een introducé-tarief voor betalen.

Dank!

Nieuws Overzicht