Investeren in een blaashal op eigen park

Het animo voor een blaashal op eigen terrein is groot. Met deze conclusie uit de enquête die we begin dit jaar hebben gehouden, zijn we in het voorjaar als Commissie Blaashal aan de slag gegaan om de ideeën en scenario’s te concretiseren. 

Door alles rondom corona konden we er echter nog geen uitvoering aan geven. Inmiddels zijn we hoopvoller gestemd en zien we uit naar een nieuw jaar waarin we ‘normaler’ samen kunnen tennissen. Daarin is ook plaats voor een blaashal op ons eigen park. 

NB Woensdag 9 december hebben we alle leden hierover geïnformeerd. Heb je dit (nog) niet gezien? Lees het bericht dan alsnog. Graag nodigen we je ook uit om de korte enquête in te vullen.   

Noodzaak van beschikbare banen in winterseizoen

Mogelijk kun je denken, waarom een blaashal nu we nog steeds buiten op onze nieuwe gravelbanen kunnen spelen? Schijn bedriegt in dit geval aan de vooravond van de winter. Gaat het (echt) vriezen, dan kun je niet spelen op de gravelbanen. Ook niet op de ARC-banen. Daarmee zijn we kwetsbaar in het winterseizoen, want tennislessen (vooral voor de jeugd) en vrijspelen moeten mogelijk blijven. Dat de behoefte hieraan groot is, bleek ook uit de enquête.

Voorstel aan bestuur en goedkeuring van onze leden

We hebben een gefundeerd voorstel voor een eigen blaashal gemaakt dat we met het Bestuur gaan bespreken. Vervolgens gaan we dit in stemming brengen in de Algemene Ledenvergadering of tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Een datum wordt nog gepland.  

Investeren in een vierbaans blaashal 

Uit de uitgebreide analyse die we hebben gemaakt komt naar voren dat een blaashal met vier banen rendabel is. Sterker nog, de hal kan een belangrijke bron van extra inkomsten voor de vereniging zijn; naast de inkomsten uit contributies en exploitatie van ons clubhuis.  

Een vierbaans blaashal vereist een investering van ongeveer € 210.000,-. Om dit bedrag te financieren vragen we de financiële steun van onze leden via ledenparticipaties. Dat doen we omdat het kapitaal van onze vereniging niet toereikend is. Lenen bij een overheids- of particuliere bank is ook niet mogelijk. 

Participaties van € 500,- met aantrekkelijke rente 

Ieder lid van tc Atalanta kan deelnemen in de aanschaf van de vierbaans blaashal. We willen graag weten of dit plan financieel haalbaar is. Daarom willen we graag weten welke leden interesse hebben om mee te doen.

Naar de enquête

Belangrijk om te weten:

  • Je schrijft je in voor één of meer participaties van € 500,- per stuk.
  • Het plan is om de participaties in maximaal tien jaar af te lossen.
  • De jaarlijkse rentevergoeding ligt tussen de 2 en 4 procent. 
  • Naast de aantrekkelijke rente gaan we je zeker niet vergeten als we alle vrije banen gaan toewijzen aan de doelgroepen binnen onze club.  
  • Schenken (zonder rentevergoeding) behoort ook tot de mogelijkheden om mee te helpen de blaashal te financieren. 
  • Conform de geldende AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gaan we vertrouwelijk om met je gegevens en zullen we deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De informatie zal ook alleen bekend zijn bij het bestuur van tc Atalanta. 
  • De voorwaarden worden vastgesteld als het besluit tot ledenparticipaties definitief is genomen.

Je interesse verplicht je tot niets

Voor alle duidelijkheid: met het antwoord op de vraag naar je mogelijke participatie ben je tot niets verplicht. Ook andersom is tc Atalanta je nog tot niets verplicht. Voor nu willen we uitsluitend de belangstelling over mogelijke deelname peilen. 

Verderop in dit traject volgt de definitieve inschrijving voor ledenparticipaties met als uitgangspunt dat zo veel mogelijk leden de kans krijgen om te participeren in de investering van ongeveer € 210.000,-.    

Naar de enquête

We houden je op de hoogte 

Zoals je begrijpt komt er veel kijken bij een blaashal op onze eigen club. Daarom zijn we heel blij met het enthousiasme onder de leden. Ook om ons een handje te helpen bij de realisatie. 

We houden je op de hoogte van de voortgang over de blaashal. Dat doen we totdat er een besluit is genomen. Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur een bericht naar blaashal@tcatalanta.nl

Namens de Commissie Blaashal,

Richard de Rooij

Nieuws Overzicht