Clubgeschiedenis

Tc Atalanta is in 1987 gestart op het Racketcentrum te Houten als TC de Vlinder. Deze naam kwam overeen met het tot stand komen van de rondweg in de gemeente Houten die aangelegd was in de vorm van een vlinder.Er bleek echter al een BV de Vlinder te bestaan. Om verwarring te voorkomen heeft de vereniging toen de naam veranderd in T.C. Atalanta. 
Het eerste bestuur bestond uit Wim van Hul, voorzitter, Ed van de Heuvel, penningmeester en Jean van Os-Anten als secretaris.

Na jarenlang op het Racketcentrum te hebben gespeeld is de vereniging in het seizoen 2003-2004 begonnen op een eigen park op De Kruisboog. Met 10 Canada Tenn banen en een eigen clubhuis. Het park is in 2010 uitgebreid met 4 banen en is het clubhuis verruimd. In maart 2020 zijn de Canada Tenn banen vervangen door klassieke gravelbanen. Op dit moment heeft de club 8 gravelbanen, 5 ARC banen (Advanced Red Court) en 2 mini banen (ook ARC). 

In 2012 werd het 25 jarig bestaan gevierd van de vereniging met onder meer de uitgave van een fraai jubileumboek, waarin de geschiedenis van tc Atalanta mooi verwoord en in beeld gebracht wordt.

Tc Atalanta draait voor een groot deel op vrijwilligers, vertegenwoordigd in velerlei commissies. De bardienst wordt verzorgd door Food ’n Mood met hulp van een groot aantal barvrijwilligers. 

Tc Atalanta is een vereniging voor recreatief en prestatief tennis en heeft een zeer volle speelkalender. Via de KNLTB wordt er door een groot aantal teams deelgenomen aan de voorjaars- en najaars competitie. Dan is er in de maand juni het landelijk tc Atalanta Open en in juli het Open Jeugd Toernooi.

Verder zijn er eigen toernooien voor de Senioren als het Openingstoernooi en de Clubkampioenschappen en kan men er wekelijks tossen.

Tc Atalanta heeft ook een grote eigen jeugd afdeling met haar eigen specifieke competities en toernooien. Ook zijn er 
G-tennissers met hun eigen trainingen en 50+ers met hun eigen competities in de Regio en hun befaamde 50+ Eéndagstoernooi.

Sinds 2013 werden alle trainingen gegeven door José Silva en zijn medewerkers van Silva Tennis Academy.

Vanaf januari 2017 worden alle trainingen gegeven door WeTennis onder leiding van Stéphanie Rottier.