Corona en voortgang blaashal

In de extra nieuwsbrief van 31 maart hebben we jou als Commissie Blaashal laten weten, in verband met de coronacrisis, een pas op de plaats te maken.

Hoewel de commissie onverminderd positief is over de plaatsing van een vierbaanshal op ons park, zijn we van mening dat het plaatsen hiervan per 1 oktober 2020 niet meer haalbaar is. Daarom is besloten hier van af te zien voor dit moment. Uiteraard zullen we, samen met het bestuur van tc Atalanta, de ontwikkelingen rond corona nauwlettend volgen. De belangrijkste argumenten voor dit besluit zijn:

  • Weliswaar hopen we vandaag (woensdag 6 mei 2020) positief nieuws te horen over het opstarten van tennis voor volwassenen (de kinderen zijn al voorzichtig begonnen), maar evenementen zullen niet vroeger dan op 1 september weer hervat worden. En dan nog onder stringente voorwaarden, zo valt te verwachten. Een tennishal, waar enige tientallen mensen gelijktijdig tennissen behoort dan (waarschijnlijk) nog niet tot de mogelijkheden.
  • De KNLTB heeft aangekondigd de voorjaarscompetitie te verplaatsen naar september 2020. Rekening houdend met het aantal speeldagen, is plaatsing van een hal per 1 oktober uitgesloten.    
  • Daarmee ontstaat er een risico op een exploitatietekort direct bij aanvang, dat we als vereniging niet willen lopen.
  • Voor veel mensen is de toekomst onzeker. Het voelt voor ons ongepast, onze leden op dit moment te vragen, om financieel te participeren in dit project. 
  • Het idee van de Blaashal ontstond, doordat het Racketcentrum besloot vier tennisbanen om te bouwen tot padelbanen. Later werd bekend dat het Racketcentrum in zijn geheel zou verdwijnen. Atalanta wilde haar jeugdleden én seniorleden met een contractbaan in het Racketcentrum, de mogelijkheid bieden in de winter binnen te kunnen spelen. 

Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over sluiten of langer openhouden van het Racketcentrum. Zoals het er nu naar uitziet, is de verwachting dat het nog twee of drie jaar openblijft. Dat vermindert ook de urgentie voor tc Atalanta, om een eigen hal te plaatsen. 

Al met al is veel werk verzet door de commissie. Dat is niet voor niets geweest. We zien die overdekte tennishal in de toekomst toch voor ons. Dat zal een verrijking van ons toch al prachtige tennispark zijn. En als we corona achter ons hebben gelaten, ligt daar de mogelijkheid om, samen met WeTennis en Food & Mood een daverend succes van te maken. Wordt vervolgd, het is geen Afblaashal!

Nieuws overzicht