Corona en voortgang blaashal

Achter de schermen is er in de afgelopen periode hard gewerkt aan de plannen voor een blaashal op onze club. Echter, door de huidige coronacrisis hebben we als Commissie blaashal in overleg met het bestuur van tc Atalanta besloten om een pas op de plaats te maken. 

Resultaten enquête als basis voor gemaakte plannen

In deze moeilijke tijd voor iedereen vinden we het niet gepast om onze leden actief te betrekken in de gemaakte plannen. Denk aan het peilen van de belangstelling bij leden om te participeren in de financiering van de hal en het plannen van een Bijzondere Algemene Ledenvergadering om de plannen in stemming te brengen. Alles staat nu ‘on hold’ in afwachting van betere én gezondere tijden. 

Wat we wel graag doen, is jou de resultaten uit de enquête vertellen. Dat stond al even in de planning… 

Animo voor blaashal is groot

Begin januari hebben we onze leden gevraagd om een korte enquête in te vullen over de blaashal op ons eigen park. Daar is massaal op gereageerd. We hebben maar liefst 278 reacties gekregen; een respons van 37%. Als Commissie Blaashal waren we heel blij met zoveel reacties. Onze dank voor iedereen die ‘m heeft ingevuld is groot.

Belangrijkste conclusie uit de enquête is dat veel leden graag een blaashal op onze club willen. Dat heeft ons als Commissie Blaashal gesterkt om de ideeën en scenario’s in de afgelopen periode concreet te maken.

Samenvatting enquêteresultaten

Om jou mee te nemen in de details geven we graag een samenvatting van de uitkomsten uit de enquête.

Huur jij in de wintermaanden een baan in de hal? Niet om te lessen of als deelname in een competitie.

 

Zou jij willen overstappen naar een binnenbaan op ons park?

  • Antwoorden van de leden die al wel een binnenbaan in de winter huren:

  • Antwoorden van de leden die nog geen binnenbaan in de winter huren:

     

Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de voorbereiding, organisatie en exploitatie van een blaashal?

  

Ruimte voor toelichting

In de enquête was er ook voldoende ruimte voor toelichting bij de vragen. Een bloemlezing…

Van leden die over willen stappen:

  • Graag willen we het clubhuis openhouden tijdens het winterseizoen.
  • Mogen niet-Atalanta leden ook in de hal spelen?

Van leden die misschien willen overstappen:

  • Ik doe het als het tarief aantrekkelijk is (redactie: veel genoemd).
  • Als het me lukt om een leuk groepje samen te stellen.

Van leden die niet willen overstappen:

  • Het tennissen in de blaashal moet gratis zijn.

Hoe gaat het nu verder?

Zoals gezegd gaan we verder op weg naar een blaashal op onze club als de situatie rond het coronavirus zich verbetert. Tot die tijd doen we even niets. Daarna komen we graag weer bij jou in de lucht om het traject te vervolgen waar we jouw hulp én steun hard bij nodig hebben. Voor nu wensen wij jou en je dierbaren veel sterkte toe in deze moeilijke tijd die ons allen diep raakt. 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een bericht naar blaashal@tcatalanta.nl

Namens de Commissie Blaashal,

Richard de Rooij

Nieuws Niet op site Overzicht