Nieuwe secretaris gezocht

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in januari 2020 wil ik graag het stokje overdragen aan mijn opvolger. 

Ik ben dan ruim 6 jaar met veel plezier secretaris in het bestuur van tc Atalanta geweest. Met veel plezier omdat het leuk is. Je staat midden in de vereniging, leert veel mensen kennen en samen met je enthousiaste, gezellige en actieve medebestuursleden mag je meedenken en -beslissen over kleine, maar ook grote zaken. Denk aan verduurzaming park, ledenwerving, organisatie feestavond et cetera. Wil je vrijblijvend meer weten over de werkzaamheden en de tijdsinvestering? Bel me dan op nummer 06 30 35 29 70 of stuur een e-mail aan secretaris@tcatalanta.nl

Met vriendelijke groet,
Claudette Hibbel

Secretaris tc Atalanta

Nieuws overzicht