Update voortgang werkgroep meerjarenplan

Tijdens de laatste ALV zijn de grote (financiële) uitdagingen voor onze vereniging in de toekomst aan bod gekomen. 

De werkgroep bestaande uit Arthur, Lútsen, André, Tijmen, Rindert en Jan-Maarten heeft zich de afgelopen tijd verdiept in thema’s als duurzaamheid (o.a. LED verlichting en zonnepanelen) en onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden m.b.t. de huidige tennisbanen. Hierbij zijn onder meer bezoeken gebracht aan andere tennisverenigingen. De verzamelde informatie wordt momenteel nader bekeken en verder uitgewerkt. De aanbevelingen van de werkgroep zullen eerst gepresenteerd worden aan het bestuur. Vervolgens zullen de voorstellen aan de ALV worden voorgelegd. Mocht iemand een goed idee of waardevolle suggestie hebben, schroom dan niet dit aan ons door te geven!

Nieuws overzicht